Facebook Google plus Tweeter Unia europejska
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 15 Inowrocław
lgd@inowroclaw.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wybrana

Na posiedzeniu Komisji ds. oceny i wyboru LSR w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 9.10.2015 r.  zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy. Wszystkie złożone LSR przekroczyły wymagane minimum 60% punktów i zostały wybrane do realizacji.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Miasta Inowrocławia otrzymała 199 punktów.
Stowarzyszenie otrzyma 100% wnioskowanej kwoty na realizację działań LSR.
Niebawem zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim.

Składamy podziękowania wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w prace nad przygotowaniem LSR oraz czynnie uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach i konsultacjach.

Więcej informacji:
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks---aktualnosci,1094,l1.html
<< wstecz