Facebook Google plus Tweeter Unia europejska
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 15 Inowrocław
lgd@inowroclaw.pl

Spotkania informacyjne dla beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ,,LGD Inowrocław", ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocławia do udziału w spotkaniach dostosowanych do potrzeb nadchodzących konkursów o środki unijne ogłaszanych dla LGD miejskich. Wszystkie spotkania mają na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących opracowaniu dokumentacji i przygotowaniu wniosku. Należy również wspomnieć, iż wszystkie działania szkoleniowe i doradcze są skorelowane z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, która to jest przystosowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 52 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl . Liczba uczestników jest ograniczona o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej terminy spotkań na które serdecznie zapraszamy:

Luty:

  • 01.02.2017 - 9:00 - 16:00

  • 03.02.2017 - 9:00 - 16:00

Marzec:

  • 09.03.2017 - 9:00 - 16:00

Spotkania informacyjno/warsztatowo/doradcze dla potencjalnych beneficjentów odbywają się w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji

<< wstecz