Facebook Google plus Tweeter Unia europejska
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 15 Inowrocław
lgd@inowroclaw.pl

Dokumenty programowe

Umowa 16.12.2016 r. - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji 2016-12-16
Umowa 16.12.2016 r. - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje Projekt: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” dofinansowany z Funduszy Europejskich zgodnie z Umową nr UM_EF.433.1.057.2016 zawartą 16 grudnia 2016 w Toruniu.Cel projektu: sprawne wdrażanie LSR, w tym ...
czytaj więcej
Zakres rzeczowo-finansowy 01.03.2016 - 31.12.2018 2016-12-13
Zakres rzeczowo-finansowy 01.03.2016 - 31.12.2018
W ramach projektu nr RPKP.11.01.00-04-0001/16 pn. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław przedstawia zakres rzeczowo-finansowy, obejmujący realizowane zadania w ramach w/w projektu i ich finansowanie w okresie od 01.03.2016 ...
czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  dofinansowaną z Funduszy Europejskich 2016-06-08
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dofinansowaną z Funduszy Europejskich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dofinansowaną z Funduszy Europejskich zgodnie z Umową NR ...
czytaj więcej
Dokumenty informacyjne 2016-01-12
Dokumenty informacyjne
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami omawianymi na spotkaniach konsultacyjnych1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność   2. Szczegółowy opis Osi ...
czytaj więcej
Projekt 2015-12-10
Projekt "Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia"
Tytuł projektu: Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia Cele projektu: Budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie ...
czytaj więcej
Czym jest RLKS? 2015-11-24
Czym jest RLKS?
RLKS czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oznacza podejście, w którym społeczność lokalna tworzy partnerstwo Lokalną Grupę Działania (LGD) odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)RLKS oznacza dążenie do zwiększenia udziału społeczności lokalnej ...
czytaj więcej
RLKS w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2015-11-19
RLKS w Województwie Kujawsko-Pomorskim
W warunkach województwa kujawsko-pomorskiego wykreowane zostały cztery poziomy, na których będzie się odbywał proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej.Poziomy te zostały określone następująco:Poziom wojewódzki - obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi ...
czytaj więcej