Facebook Google plus Tweeter Unia europejska
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 15 Inowrocław
lgd@inowroclaw.pl

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju


Konsultacje społeczne

Lokalna Strategia Rozwoju - Projekt 2016-02-22
Lokalna Strategia Rozwoju - Projekt
Zachęcamy do konsultowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia. W projekcie uwzględniono uwagi konsultowane do tej pory z lokalną społecznością.   Na ostateczne uwagi czekamy ...
czytaj więcej
Ankieta - plan komunikacji z mieszkańcami 2016-02-01
Ankieta - plan komunikacji z mieszkańcami
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia poprzez wypełnienie niniejszej ankiety osobiście lub przy pomocy pracownika biura LGD. Podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu ...
czytaj więcej
Cele i Przedsięwzięcia 2016-01-26
Cele i Przedsięwzięcia
Zachęcamy do zapoznania się  z proponowanymi celami i proponowanymi przedsięwzięciami w Lokalnej Strategii Rozwoju.Swoje uwagi również należy kierować mailowo na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 1.02.2016 lub osobiście na czwartym spotkaniu konsultacyjnym 2.02.2016 r o godz. 16:00 ...
czytaj więcej
Grupy Defaworyzowane 2016-01-11
Grupy Defaworyzowane
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tworząc Lokalną Strategię Rozwoju poszukuje grup docelowych, do których powinny być kierowane projekty.Chcąc pozyskać wiarygodne informacje na temat odbiorców przyszłych działań, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety mającej na celu ...
czytaj więcej
Analizy SWOT cd 2016-01-06
Analizy SWOT cd
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi analizami SWOT wybranych obszarów tematycznych.Zawierają one silne i słabe strony poszczególnych obszarów jak również stojące przed nimi szanse i zagrożenia.Zapraszamy do przesyłania opinii za pomocą maila lgd@inowroclaw.pl lub telefonicznie ...
czytaj więcej
Analizy SWOT 2016-01-03
Analizy SWOT
Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi analizami SWOT wybranych obszarów tematycznych.Zawierają one silne i słabe strony poszczególnych obszarów jak również stojące przed nimi szanse i zagrożenia.Zapraszamy do przesyłania opinii za pomocą maila lgd@inowroclaw.pl lub telefonicznie ...
czytaj więcej
2015-12-03 Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym uczestnicy stworzyli analizę SWOT czyli wyodrębnienie silnych i słabych stron wybranego obszaru tematycznego ze wskazaniem szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Zachęcamy również państwa do wypowiedzenia się na wybrany temat.ZASADY Analizy SWOT ...
czytaj więcej